Filtrování / Odběr novinek

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru našich novinek. Zasíláme informace o novinkách z oboru a informace o nových školeních.

Odběr novinek

Všeobecné obchodní podmínky


Společnost Erudica, s. r. o.,

IČ: 01791575, DIČ: CZ01791575 se sídlem Rektorská 39/22, 10800 Praha 10 – Malešice, zapsaná v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze pod spisovou značkou: C 211656, poskytuje vzdělávací služby ve veřejných kurzech a kurzech na míru. Společnost je plátcem daně z přidané hodnoty od 1. 11. 2015. Bankovní spojení: 2100447968/2010 Fio banka.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (déle jen „VOP“) upravují vztah mezi zákazníkem a společností Erudica, s. r. o.

VOP platí pro nabídku společnosti Erudica, s. r. o. (dále jen „pořadatel“) a přihlášenou organizaci či jednotlivce (dále jen „zákazník“) a blíže vymezují práva a povinnosti pořadatele a zákazníka.Přihlášky

Přihlášky na vzdělávací akce jsou akceptovány pouze v písemné formě. Přihlášku lze podat nejpozději 5 dnů před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možné akceptovat po předchozí telefonické domluvě. Veškeré dotazy k pořádané akci se přikládají k závazné přihlášce.

Přihlásit se lze přes formulář, který je uveden na webových stránkách www.erudica.cz. Následně je na e-mailovou adresu, kterou zákazník zadá do formuláře, zaslána rekapitulace objednávky a do dvou dnů zálohová faktura. V případě, že zákazník v objednávce zvolí platbu v hotovosti na místě, zálohová faktura jen potvrzuje závaznou účast na semináři.

Zákazník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen na vzdělávací akci z důvodů naplněné kapacity semináře, nemoci lektora nebo jiných nepředvídatelných vlivů.Účastnický poplatek

Cena za účast na vzdělávací akci je pro zákazníka stanovena u každé akce v Kč. Cena k jednotlivým akcím se může lišit na základě typu akce, lektora, délce konání semináře či kurzu, poskytovaných materiálech, občerstvení, místě konání apod.

Zákazník se zavazuje uhradit účastnický poplatek nejpozději ke dni konání vzdělávací akce a to buď převodem na účet 2100447968/2010 (Fio banka), anebo v hotovosti v den konání před začátkem akce. Konečná faktura bude zaslána do 10 dnů po připsání požadované částky na pořadatelův účet.

Konečná faktura bude předána po uskutečnění semináře.Způsob úhrady účastnického poplatku

Převodem – faktura Podkladem pro platbu je zálohová faktura, která Vám bude doručena e-mailem. Platbu proveďte dle instrukcí na zálohové faktuře s uvedením přiděleného variabilního symbolu, bez něj není možné Vaši platbu identifikovat.

Hotově – první den konání akce. V případě hotovostní platby obdrží účastník příjmový pokladní doklad na místě a do 10 dnů po konání semináře je zaslán daňový doklad na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce.

Doporučovaná je platba bezhotovostním způsobem, nemusíte pak s sebou nosit vyšší finanční obnos. V případě naplnění kapacity semináře / kurzu, dostanou přednost zákazníci, kteří zvolili bezhotovostní platbu a dále ti, kterým se dříve spáruje platba v našem systému.Storno podmínky

Zaslané přihlášky jsou závazné, ale zákazník může na základě důvodného vyjádření od objednávky odstoupit nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením akce. Nutné je zaslat odstoupení písemnou formou na e-mail: kurzy@erudica.cz tak, aby dorazilo nejpozději 10 dní před začátkem akce a mohlo být zpětně potvrzeno ze strany pořadatele.

Zrušením objednávky po tomto termínu (10 pracovních dní), je zákazník povinen uhradit plný účastnický poplatek.

Domluva pořadatele a zákazníka na přesunutí objednávky na jiný termín není vyloučena, ale ani nárokovatelná. Domluva musí být vždy písemnou formou.

Pokud bude naplněna kapacita vzdělávací akce, bude zákazník o této skutečnosti informován a účastnický poplatek bude vrácen v plné výši.Obchodní sdělení

Zákazník odesláním objednávky dává souhlas s tím, že je pořadatel oprávněn zasílat zákazníkovi na uvedené e-mailové adresy obchodní sdělení.Dodatek

Pořadatel nezodpovídá a nenese žádnou odpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při pořádání vzdělávacích akcích. Dále nenese odpovědnost za zranění, škody a ztráty vzniklé zákazníkům nebo zákazníkům způsobené. Tyto náklady způsobené uvedenými okolnostmi ponese výhradně zákazník vzdělávací akce.

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit vzdělávací akci či změnit termín vzdělávací akce, lektora či přednáškovou místnost z organizačních, provozních či jiných důvodů.

Obsah semináře je vždy nejaktuálnější k danému vývoji právní úpravy, a proto může být obsah dle aktuálního vývoje upraven.

Důrazně prosíme zákazníky, aby se vzájemně nerušili během vzdělávací akce nebo pozdním příchodem. Prezence zákazníků začíná 20 minut před zahájením vzdělávací akce. Čas ukončení semináře je orientační, dle množství dotazů.Závěrečné ustanovení

Odesláním přihlášky zákazník stvrzuje, že se seznámil a souhlasím s VOP.

Odesláním přihlášky zákazník souhlasí se zveřejněním všech záznamů ze semináře, které byly pořízené společností Erudica nebo k tomu pověřený dodavatel společnosti Erudica.

Odesláním přihlášky dává zákazník souhlas k využívání osobních údajů pro účely společnosti Erudica s. r. o. Osobní údaje přihlašujících se subjektů jsou zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.VytisknoutNahoru

 Přes 20 let zkušeností – školíme od roku 1991.

 info@erudica.cz

Erudica.
Rychlejší cesta ke vzdělání.