Filtrování / Odběr novinek

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru našich novinek. Zasíláme informace o novinkách z oboru a informace o nových školeních.

Odběr novinek

Manažerské a ředitelské znalosti pro úspěšné finanční a ekonomické řízení firmy, organizace a businessu

Ing. Tomáš Petřík

zima 2017 Praha
FILL-UP & GO

18950 Kč / os. 14500 Kč + DPH Přihlásit se na seminář

Přihláška na seminář: Manažerské a ředitelské znalosti pro úspěšné finanční a ekonomické řízení firmy, organizace a businessu

Kontaktní údaje
Fakturační údaje
Účastníci seminářeVyplňte: Jméno a příjmení, titul, e-mail a telefon. (Na každý řádek, uveďte jednoho účastníka).
Odkud nás znáte?


Seminář: Manažerské a ředitelské znalosti pro úspěšné finanční a ekonomické řízení firmy, organizace a businessu, Datum: zima 2017 , Cena: 14500 Kč + DPH


Odesláním přihlášky souhlasíte s všeobecnými obchodními podmínkami.


Adresa: Praha

Čas: 9:00 – 17:00h (prezence od 8:40 h)

3 denní cyklus

Seminář je určen pro:

podnikatele, majitele businessu, řídící pracovníky, manažery, pro výkonné pracovníky, osoby mající na starost rozhodování. Může se jednat například o ředitele, náměstky, kontrolory, projektové manažery, finanční manažery apod.

Pro všechny, kteří potřebují kvalitně řídit podnik, vyznat se v ekonomických a finančních stránkách podnikání a podniku.

Tématika je velice prospěšná i pro odvětví veřejného sektoru: např. školství, zdravotnictví, věda a výzkum, armáda, policie, ministerstva atd.

UKÁZKY INFORMACÍ A MATERIÁLŮ ZDARMA

Cíl

Moderním a aktuálním způsobem, metodami a příklady s případovými studiemi (Case Studies) seznámit s důležitými finančními a ekonomickými znalostmi řízení podniku, firmy či organizace nebo úseku organizace.

Správným zvládnutím finanční stránky a ekonomiky podniku je získání také tzv. nefinanční výkonnost a produktivita, což zásadně vede ke konkurenční výhodě a i funkčnímu předpokladu.

Proč pan lektorka Ing. Tomáš Petřík doporučuje:

Na školení si projdeme vše nejdůležitější a podstatné souvislosti si vysvětlíme a ukážeme.

Obsah Semináře

1. den

1.Základy ekonomicky, finančně a manažersky efektivního fungování podniku, firmy a businessu a moderní organizace včetně specifik Organizací veřejného sektoru (VOS).

- Specifikace tradiční a moderní – konkurenční firmy a organizace, včetně OVS a její struktura i cíle.
- Komparace tradiční a moderní – konkurenční firmy, businessu a organizace, jejich struktur i prvků včetně specifik a komparací Organizací veřejného sektoru (VOS).

2. Oblasti, vztahy a cíle soudobého ekonomiky, financí a managementu (E+F+M) řízení.
- Finanční a ekonomické i manažerské řízení a jejich interakce.

3. Ekonomické a finanční kategorie, vstupy a výstupy E+F+M řízení.
- Majetek a aktiva, vlastní a cizí kapitál, náklady, zisk a cash flow
- Vnímání a základní měřítka efektivity-účinnosti (efficiency) a výkonnosti (performance).
- moderní Organizace (například organizace tzv. Veřejného sektoru-OVS) včetně zásadních službových společností a specifika jejího řízení a cílů.

2. den

4. Nákladové systémy a řízení nákladů v soukromých tradičních a moderních společnostech a businessu a v organizacích veřejného sektoru (OVS).
- Požadavky na moderní CMa a nákladový systém (enhanced costs system) – MCMa pro soudobé organizace včetně službových a veřejných.

- Nákladový modelu ABC (Activity-based costing) a metoda řízení aktivitami a procesy ABM (ABC/ABM – Activity-based costing/manage­ment).

- Srovnání přiřazování nákladů v tradičním řízení nákladů-TCMa a tradičním nákladovém modelu pracujícím – TM v TOS a modelu ABC a odvození ABC nákladů.

- Procesní pohled a aplikace ABC modelu a řízení podle aktivit/procesů ABC/ABM a jeho užití v moderním nákladovém řízení, MA a CM (Corporate Managementu) včetně příkladů i aplikací z renomované praxe.

5. Informační systémy a komplexní ICT podpora (FIS a MIS) firemního a organizačního řízení.
- FIS – popis a užití finančního informačního systému.
- MIS – struktura, vstup, výstupy a užití nadstavbového manažerského informačního systému.
- Systém řízení a jeho IT a SW podpora jako současné základní a strategické nehmotné aktivum konkurenceschopné a hodnototvorné společnosti.

3. den

6. Realizační systémy, základní postupy a techniky E+F+M řízení.
- Finanční účetnictví a Manažerské účetnictví jejich podstata, vztahy a užití, MA a MIS.
- Systém řízení a jeho IT a SW podpora jako současné základní a strategické nehmotné aktivum konkurenceschopné a hodnototvorné společnosti.

7. Dosahování komplexních podnikových, firemních a business cílů (finančních a nefinančních), měření, vyhodnocení a řízení dílčí i celkové efektivity a výkonnosti.
- Podstata, vztahy a struktura provázaných cílů soudobé firmy a organizace.
- Základní vazba komplexních cílů na celkovou strategii společnosti – KS (Corporate/Business Strategy CBS).
- Základní vazba komplexních cílů na celkovou strategii, řízení a správu moderní Organizace

8. Celková hodnota podniku a firmy (Enterprise Value, EV), její užití a základní praktické odvození pro konkrétní společnost.
- Definice celkové hodnoty společnosti (i businessu) a její základní konstrukce a užití.
- Základní odvození EV pro konkrétní konkurenceschopnou společnost-podnik.

9. Celkové shrnutí a závěrečný přehled znalostí a dovedností semináře.

Přínos pro Vás a klientská přidaná hodnota:

Absolventi semináře i podpůrných konzultací, získají nejenom aktuální a úspěšnou praxí ověřené informace a znalosti, ale i konkrétní realizační metody a techniky, tedy důležité dovednosti. Právě ty jim umožní v praxi efektivně a měřitelně, řídit jejich činnost a umožní jim současně účinné a účelné manažerské rozhodování na všech relevantních úrovních řízení a produktivních organizačních i manažerských i personálních strukturách.

Absolventi si zejména prohloubí znalosti a naučí se v souvislostech znát , ale i v praxi aplikovat:

  • Mechanismy i systémy finančního a nadstavbového ekonomického řízení, jeho základní ukazatele (finanční a nefinanční) a dílčí i finální cíle s důrazem na celkovou hodnotu společnosti, businessu i moderní organizace.
  • Moderní a syntetizující kritérium EVA (Economic value added), tj. ekonomické přidané hodnoty. Náklady kapitálu ( vlastního, dluhového a celkového) a základy diskontování hotovostních toků – DCF (discounted cash flows) pracujícího s tzv. časovou hodnotou peněz a rizikem vyjádřeným tzv. diskontní mírou.
  • Měřit, vyhodnocovat a řídit dílčí i celkovou podnikovou, firemní, business a organizační hospodárnost, efektivitu a výkonnost (performance).
  • Odvodit tradiční finanční kategorie (náklady, výnosy, zisk, příjmy, výdaje a cash flow) a ukazatele pro finanční, hodnotové a ekonomické řízení.
  • Propojit finanční, hodnotové a ekonomické ukazatele (WACC a EVA) a doplnit je tzv. podnikohospodář­skými ukazateli pro konkrétní společnost.
  • Finanční a Manažerské účetnictví i controlling, včetně jejich vstupů, výstupů, metod a technik i interaktivních oblastí (Plánování, Kontrola, Podpora rozhodování a Hodnocení a řízení výkonnosti).
  • Definovat soudobý cílově a motivačně řízený business a organizaci a prakticky odvodit symetrické, komplexní i relevantní cíle a základní výkonnostní ukazatele (finanční a nefinanční PIs a KPIs).
  • Provázat komplexní a soudobě strukturované cíle a spojit je do dnes nezbytné celkové Strategie společnosti, businessu a organizace – CBS (Corporate/Business Strategy).
  • Odvodit a aplikovat celkovou firemní Strategii – CBS pro konkrétní společnost a využít zásadní

manažerskou úlohu CBS při strategickém, taktickém i operativním řízení společnosti, businessu i organizace.

Přednáší a dotazy zodpovídá

Ing. Tomáš Petřík

Lektor ekonomických témat s praktickou zkušeností s finančním řízením a zpracováním ekonomických studií a finančních analýz.


VytisknoutNahoru

 Přes 20 let zkušeností – školíme od roku 1991.

 info@erudica.cz

Erudica.
Rychlejší cesta ke vzdělání.